Zo leren kleuters Volgsysteem

  Zo leren kleuters Volgsysteem

  • Geplaatst op: 7 augustus 2014 in Nieuws

  Zo leren kleuters Volgsysteem

  Zo leren kleuters
  (1998 – 2002  Zie Zo Educatief: M. Schippers, H. van Gemert en J. Hanff)

  Hét observatie- en begeleidingsinstrument voor kleuters

   

  Zo leren kleuters is gericht op ontwikkelingsgebieden als:

  visuele waarneming:

  • het zien en herkennen van situaties
  • visueel geheugen
  • visueel ruimtelijke waarneming
  • specifieke leesvoorwaarden
  auditieve waarneming:

  • auditief geheugen
  • auditieve discriminatie
  • auditieve synthese
  • auditieve analyse
  • objectivatie

   

   taal-denken:

  • ordenen en taalontwikkeling
   rekenvoorwaarden:

  • rekentaal
  • tellen en hoeveelheid
  sociaal-emotionele ontwikkeling:

  • redzaamheid
  • perspectief nemen
   taakwerkhouding:

  • richten van aandacht, aandachtspanning en probleemoplossend werken
  motoriek:

  • grove en fijne motoriek.

  Doelen:

  • Het in kaart brengen van het ontwikkelingsniveau en ontwikkelingsproces van kleuters.
  • Het bevorderen van planmatig handelen.

  Doelgroep:

  • leerkrachten van de onderbouwgroepen van het (speciaal) basisonderwijs
  • andere hulpverleners binnen de jeugdzorg

  Zo Leren Kleuters is ontwikkeld binnen de dagelijkse praktijk van het onderwijs aan jonge kinderen.
  Daarbij is voornamelijk gelet op de hanteerbaarheid en doelmatigheid van het instrument voor de gebruikers.

  Door middel van concrete observatieactiviteiten met een omschreven instructieenpersoonsonafhankelijke interpretatienorm wordt de algehele ontwikkeling van het individuele kind in beeld gebracht.

  Zo leren kleuters…

  • is een leerlingvolgsysteem met een geïntegreerd leerlingbegeleidingsplan.
  • is zéér voordelig in gebruik (na aanschaf zijn de gebruikskosten nihil).
  • voorziet in de verplichting die de WPO stelt aan een duidelijke voortgangsregistratie. Je kunt aangeven hoe kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en welke handelingen en materialen daartoe aangewend worden.
  • geeft inzicht in het ononderbroken ontwikkelingsproces van de kleuter.
  • bevordert het signaleren in een vroeg stadium. De ontwikkelingslijnen geven duidelijk weer wanneer er sprake is van een specifieke hulpvraag t.a.v. het vertraagd dan wel versneld doorlopen van de ontwikkelingsprocessen. Richtlijn hiervoor is de zogenaamde signaallijn.
  • mét computerprogramma waarin observatiegegevens geregistreerd kunnen worden.
  • geeft een duidelijke opbouw van suggesties op de materiaalkaarten. Hierdoor wordt een optimale
   pedagogische en didactische afstemming bereikt.
  • mét ‘n computerprogramma waarmee alle op school aanwezige materialen in kaart kunnen worden gebracht.
  • ondersteunt de beginnende leerkracht in het leren hanteren van de ontwikkelingsmaterialen. Tevens geeft het handreikingen m.b.t. de invulling van handelingsplanning. Het formulier Handelingsplan geeft aandachtspunten omtrent klassenmanagement. Ook voor de ervaren leerkracht is het instrument daarom waardevol.
  • Ruim 250 materiaalkaarten van veel voorkomende ontwikkelingsmaterialen zijn reeds aangemaakt. Deze worden als bijlage toegevoegd aan het observatie-instrument. Tevens zijn deze in de ontwikkelingslijnen opgenomen om het planmatig handelen te vergemakkelijken.
  • Planmatig handelen kan ook worden gestimuleerd met behulp van het Zo Leren Kleuters – Werkbord, een magnetisch planbord.
  • Auditieve oefenprogramma’s. Nieuw!
   De observatiegegevens kunnen geautomatiseerd worden.
   Om een ononderbroken ontwikkelingslijn peuterspeelzaal – basisschool te stimuleren is het volginstrument Zo volg je peuters ontwikkeld. (Oók Zie Zo Educatief )Zo Leren Kleuters bestaat uit enkele delen (ook los van elkaar te gebruiken)
  1. Zo leren kleuters Volgsysteem
   • Een beknopte en duidelijke handleiding
   • Het observatiepakket met werkbladen voor de leerlingen (kopieersysteem)
   • Registratielijsten (kopieersysteem). Ook met behulp van het computerprogramma te genereren. (data worden dan automatisch ingevuld!)
   • Computerprogramma om alle gegevens te registreren.
    Dit programma neemt veel werk uit handen: data worden automatisch berekend, signaallijnen worden automatisch ingekleurd. Uiteraard kunnen overzichten worden uitgeprint. Ook een heel handige optie: er kunnen overzichtslijsten worden gepresenteerd
    (scherm / printer) waarop te zien is welke kinderen nog bij bepaalde onderdelen geobserveerd moeten worden.
    Leerlingen zijn heel eenvoudig van de ene groep naar de andere over te zetten in het programma: handig voor het eind/begin van het schooljaar!
  1. Zo leren kleuters MateriaalkaartenBinnen Zo Leren Kleuters zijn ruim 250 materiaalkaarten opgenomen, waarop beschrijvingen
   staan van gangbare materialen. Bovendien worden hier suggesties gegeven die geschikt zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen. Via het meegeleverde computerprogramma kunt u zelf materiaalkaarten toevoegen en uitprinten, of de materiaalkaarten met eigen suggesties uitbreiden.In het volgsysteem wordt bij elk onderdeel aangegeven welke van deze materialen gebruikt kunnen worden.

   • Tevens zijn deze kaarten reeds aangemaakt op de bijgeleverde software.
   • Softwareprogramma om materiaalkaarten te bewerken en te beheren.
   • Uiteraard zijn alle materiaalkaarten in de map ook in deze software terug te vinden (en desgewenst aan te passen).

   Het aantal materiaalkaarten dat in de oude versie was opgenomen is sterk uitgebreid: van 150 naar 250 stuks!

  Kijk ook bij ‘werkborden’ voor het Zo leren kleuters Werkbord.
  Kijk ook bij ‘software’ voor de Zo leren kleuters – auditieve programma’s