Volgen van peuters

  Volgen van peuters

  • Geplaatst op: 29 juli 2014 in Nieuws

  Zo volg je peuters

  Zo volg je peuters
  (Zie Zo Educatief: M. Schippers, H. van Gemert en J. Hanff)

  Een observatie-instrument waarmee het ontwikkelingsniveau en ontwikkelingsproces van kinderen in de leeftijd van 2.0 tot 4.0 jaar in beeld kan worden gebracht.  Uitgangspunt voor observatie is de spelende peuter, en nadrukkelijk géén toetsmomenten. De ideeënkaarten geven voldoende handreikingen het kind te bekijken in de gewone spelsituaties.

  Zo volg je peuters is gericht op ontwikkelingsgebieden als:

  • Zelfbeeld
  • Redzaamheid
  • Motoriek
  • Spraak
  • Taal
  • Spel

  Zo volg je peuters is ontwikkeld binnen de praktijk van het begeleiden van jonge kinderen. Daarbij is voornamelijk gelet op de hanteerbaarheid en doelmatigheid van het instrument voor de gebruikers.
  Door middel van concrete observatieactiviteiten, beschreven in de ideeënkaarten, wordt de algehele ontwikkeling van het individuele kind in beeld gebracht.

  Doel:

  • Het in kaart brengen van het ontwikkelingsproces van peuters.
  • Het vroegtijdig signaleren van specifieke hulpvragen.

  Zo volg je peuters bestaat uit:

  • Een beknopte en duidelijke handleiding
  • Registratielijsten per individueel kind (kopieersysteem)
  • Nog meer ideeënkaarten met handelingssuggesties, gerelateerd aan het volgsysteem
  • Nieuw: Verkorte observatielijst
  • Nieuw: De Peuter Vragen Lijst, (in te vullen door ouders, leidsters en andere deskundigen) waarmee persoonlijkheidskenmerken duidelijk worden.
  • Nieuw: Handelingssuggesties bij de Peuter Vragen Lijst.


  Zo volg je peuters…

  • is een volgsysteem dat tevens ideeën aanreikt wanneer specifieke begeleiding wenselijk is.
  • is zeer voordelig in gebruik: na aanschaf zijn de gebruikskosten nihil.
  • voorziet in een duidelijke voortgangsregistratie.
   Geeft hierdoor inzicht in een ononderbroken ontwikkelingsproces van de peuter.
  • bevordert een vroegtijdige onderkenning van specifieke hulpvragen.
   De ontwikkelingslijnen geven duidelijk weer wanneer er sprake is van een versneld dan wel een vertraagd ontwikkelingsproces. Richtlijn hiervoor is de zogenaamde signaallijn.
  • De bijbehorende ideeënkaarten geven praktische handreikingen om een optimale afstemming te bereiken.
  • kan samen met het observatie-instrument “Zo leren Kleuters” een praktische bijdrage leveren in
   de visieontwikkeling van de educatieve basiscentr