DVIC

  DVIC

  • Geplaatst op: 18 juni 2014 in Nieuws

  DVIC

  DVIC (Digitale Versie Indicatie Criterialijsten)

  DVIC brengt zorgprofielen van kinderen, van de school, van het samenwerkingsverband in beeld.
  DVIC zorgt voor heldere getallen, uitgangspunt voor verdelen van middelen en het maken van beleid.

  Het onderwijs moet passend zijn bij het kind. Scholen moeten hier actief op inzetten door heldere onderwijszorgprofielen en zorgniveaus vast te stellen. Er is duidelijk behoefte aan objectieve meetinstrumenten die met objectieve criteria duidelijke ken- en stuurgetallen opleveren waar school, bestuur, samenwerkingsverband, etc. door middel van gericht beleid sturing kunnen geven naar een passend onderwijs voor alle kinderen.

  DVIC (Digitale Versie Indicatie Criterialijst) is zo’n instrument, dat door de leerkracht eenvoudig kan worden ingevuld. In slechts enkele hoofdvragen, uitgebreid met subvragen waar dat nodig is, wordt in enkele minuten het zorgprofiel van een kind bepaald. DVIC geeft een score in vijf zorgniveaus.

  DVIC maakt een analyse van de ingevulde gegevens, en geeft aan wat het zorgniveau van dit kind is, maar er kan ook een overzicht gemaakt worden van de klassengroep waarin het kind zit, de leeftijdsgroep of de hele school. Daarnaast is het mogelijk gegevens te exporteren waardoor ook een overzicht ontstaat van de scholen binnen het bestuur, het samenwerkingsverband, de gemeente. Afhankelijk uiteraard van de wijze waarop dit georganiseerd is.

  Hierdoor is het mogelijk

  • om per samenwerkingsverband (etc) zorgmiddelen adequaat verdeelde worden
  • voor een gemeente om conclusies te trekken inzake gemeentelijk ondersteuningsbeleid
  • voor een school(bestuur) om conclusies te trekken inzake scholingsbeleid
  • voor een school om conclusies te trekken over inzet van leerkrachten, zwaarte van groepen

  De specifieke onderwijsleerbehoeften van het kind worden duidelijk.  Er kan een passend onderwijszorgprofiel worden opgesteld, passend bij kind, school, etc.

  DVIC biedt allerlei voordelen:

  • DVIC is een zeer betaalbaar instrument
  • DVIC is eenvoudig door leerkrachten in te vullen
  • Het invullen van DVIC kost weinig tijd (in volgende jaren is het een kwestie van wijzigen wat gewijzigd moet woden, overige gegevens blijven intact.
  • Het zorgprofiel van het kind is snel bepaald
  • Het zorgprofiel van groep, school, samenwerkingsverband is aan de hand van deanalyses eenvoudig op te stellen
  • De ken- en stuurgetallen bieden een objectieve basis voor scholings-, personeels- en organisatiebeleid binnen school, gemeente, samenwerkingsverband.
  • De gegevens uit DVIC kunnen binnen een samenwerkingsverband leiden tot specifiek gericht beleid, waarbinnen eigen accenten gelegd kunnen worden, passend bij de visievan het betreffende samenwerkingsverband.
  • DVIC-lijsten bieden een helder hulpmiddel voor een verantwoorde warme overdrachtnaar het volgende schooljaar.

  Een aantal voorbeeldschermen uit DVIC (Digitale Versie Indicatie Criterialijst) kunt u hier bekijken.

  DVIC wordt op maat geleverd.
  Dat betekent dat, naast kosmetische aanpassingen zoals logo e.d. kleine wijzigingen in vraagstellingen en wegingen mogelijk zijn.
  Op elke locatie (schoollocatie, bestuurskantoor, kantoor SWV) draait één exemplaar van DVIC.
  DVIC gaat geleverd worden mét een instructiebijeenkomst.

  Prijzen van het DVIC-pakket zijn afhankelijk van uw specifieke wensen, het aantal deelnemende scholen, besturen, etc.
  De basisprijs voor één DVIC-locatie begint bij €. 300,- ex btw. Eventuele wijzigingen, toevoegingen, instructiebijeenkomst(en) komen daar nog bij.
  Wij maken graag een offerte op maat voor u.

  Een demonstratie van DVIC behoort tot de mogelijkheden.