De scrum methode

  De scrum methode

  • Geplaatst op: 17 april 2015 in Nieuws

  Bent u nog niet bekend met de Scrum methode? Dat wordt dan hoog tijd. Ondernemers binnen organisaties werken allemaal met een bepaald systeem. De afgelopen vijftig jaar liet dat systeem zich voornamelijk kenmerken door een heldere planning en calculaties. Er werd en wordt in vele gevallen nog altijd van te voren zo veel mogelijk vastgelegd welke stappen er in welke volgorde moeten worden genomen om successen te boeken. Dat heeft voordelen en nadelen. De voordelen zijn dat iedereen weet waar hij aan toe is en dat er een goede inschatting kan worden gemaakt over de gang van zaken. Hoe meer ervaring een bedrijf heeft met bepaalde projecten, hoe meer risico’s kunnen worden ingecalculeerd. Echter, het nadeel van een dergelijk systeem is dat er weinig ruimte is voor improvisatie. Het inspelen op veranderende situaties is minder gewenst. De flexibiliteit die nodig is voor groei ontbreekt. Om beter in te spelen op een maatschappij waarin juist deze verandering van belang is, hebben wij de methode van scrum ontwikkeld. Deze scrum methode probeert de bedrijfsprocessen volledig open te gooien. De nadruk wordt gelegd op management van verandering waarbij alle betrokken partijen flexibel ingezet kunnen worden. De scrum methode gaat ook over het aanboren van talent en dat mag uit onverwachte hoek komen. Samenwerken is een belangrijk onderdeel van werken. Een gezond bedrijf bestaat bij de gratie van een groep gezonde en goed functionerende medewerkers die in staat zijn om goed op elkaar in te spelen, juist in situaties die veranderen. De kracht van de ander erkennen en samen werken met hetzelfde doel voor ogen is een mentaliteit die er voor zorgt dat doelen hoofdzaak zijn en niet de eigen prestaties. Dat is waar de scrum methode sterk de nadruk op legt. Samengevat kunnen we zeggen dat de scrum methode gaat over de volgende zaken:

  • samenwerken voor een gedeeld doel
  • inspelen op veranderende situaties
  • communiceren op een heldere manier
  • het aanboren van afzonderlijk talent
  • flexibel werken met oog voor detail

  De scrum methode implementeren

  Scrum staat voor flexibiliteit waarbij direct en op ieder moment mag worden ingespeeld op veranderende situaties. Mocht het tijdens een project blijken dat de rol die een werknemer vervuld beter door iemand anders kan worden vervuld, dan mogen de rollen worden aangepast. Dat betekent niet dat er deelnemers buiten het werkveld worden geplaatst. Dat betekent enkel en alleen dat wanneer de praktijk uitwijst dat de een beter geschikt is voor een bepaald onderdeel van het project dan de ander, dat deze ook op dit gebied moet kunnen worden ingezet. De scrum methode maakt groei mogelijk en wordt door steeds meer bedrijven geïmplementeerd. Omdat de scrum methode voor ondernemers en werknemers vaak een heel nieuwe manier van werken behelsd, is het zo dat er rekening mee moet worden gehouden dat deelnemers die een cursus volgen in den beginnen wat onwennig tegenover de veranderingen staan. Zeker werknemers die gewend zijn om jarenlang volgens dezelfde methode te werken, staan niet altijd open voor veranderingen. Het roept niet zelden gevoelens van onrust en zelfs lichte angst op. Juist het doorbreken van dat gevoel kan voor een nieuwe stabiliteit op de werkvloer worden. De ontwrichting die er aan vooraf gaat, is precies wat nodig is om tot een nieuwe balans te komen. De meeste bedrijven werken op projectbasis. Daarmee bedoelen we dat ze opdrachten verwerken door middel van de aanpak per project. Hiermee zorgen bedrijven dat er duidelijke doelen kunnen worden gesteld. Hoewel het stellen van heldere doelen een onderdeel kan vormen van een project en ook beslist een onderdeel moet vormen van werkzaamheden die ergens naartoe werken, zien wij deze doelen eerder als motief en daar ligt iets anders aan ten grondslag, te weten: het gezamenlijk behalen van successen. Deze mentaliteit kan worden gerealiseerd met de scrum methode.

  Scrum methode; trainingen en cursussen

  Bent u als ondernemer geïnteresseerd scrum en wilt u graag zorgen voor de implementatie van deze methode in uw werkomgeving, dan bent u bij ons helemaal op het juiste adres. Wij geven cursussen en trainingen die er volledig op zijn toegespitst om u en uw werknemers de scrum methode eigen te maken. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Dat zullen wij u nu vertellen. Onder begeleiding van een van onze zeer ervaren en erkende scrum masters zult u deelnemen aan twee dagdelen waarin de methode wordt overgebracht. Hierbij wordt altijd gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cases’. Het is belangrijk dat de werknemers gezamenlijk deelnemen. Zo wordt er altijd meer opgepikt en kunnen collega’s ook na afloop van elkaar leren. Na het afronden van de training start de implementatiefase. Dit is de belangrijkste fase die altijd wordt begeleidt door de ervaren scrum master. Hij zal er op toezien dat de scrum methode wordt ingevoerd op de juiste manier. Er vindt na enkele maanden een evaluatie plaats waarin wordt gekeken of de scrum methode op de juiste wijze is ingevoerd. Deze evaluatie kan zowel telefonisch, via de mail, Skype of persoonlijk worden gedaan. Sterkte- en zwaktepunten van het bedrijf zullen helder worden en een nieuwe balans zal ontstaan. U zult merken dat u meer uit uw bedrijf haalt en dat u sneller in zult leren spelen op veranderende situaties. Dat is het voornaamste doel van de scrum methode. Voor meer informatie neemt u contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Investeer in uw werknemers en in uw bedrijf om duurzaam te groeien.